Ulrikas lokala nyårskarameller

Det här är min sammanfattning av 2016!

Men innan jag börjar min summering så är det bra att ha klart för sig vilken roll jag och mitt parti har i kommunen.

Vi är i opposition sedan valet 2014. Det innebär att vi inte styr kommunen, utan det gör C, M, SBä, L och Kd i ett s.k. minoritetsstyre (de har inte någon egen majoritet).

Politiken i Sala kommun är också lite speciell då vi är 10 olika partier i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna, Centern, Moderaterna, Salas Bästa, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ.

Med politisk opposition avser de styrandes motståndare.

Oppositionspartierna har som uppgift att invända och rösta mot, kritisera samt analysera de styrandes agerande och beslut. För ett sunt politiskt liv är opposition nödvändig då den innebär ett korrektiv mot maktmissbruk. För att en demokrati ska fungera måste oppositionen kunna organisera sig på samma villkor som de styrande partierna.

Så i runda slängar har jag i min roll som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen tillika oppositionsråd, att tillsammans med mina övriga partikamrater i nämnder och styrelser i uppgift att granska de styrandes politik (C, M, SBä, L och KD) och komma med bättre förslag än de i olika frågor utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv.

Januari
Bovieran

Året började med en ”politisk strid” som Sala Allehanda valde att kalla händelsen.

Sverigedemokraterna krävde att få ett svar när det gällde vitesförläggande mot Bovieran då de 30 november- 2015 fortfarande inte hade gjutits någon grund och något vite inte var tänkt att tas ut från kommunens sida. SD ville att 1,5 miljoner kronor skulle tas ut i vite enligt det optionsavtal som tecknats sedan tidigare. Men det SD missade i det hela var att optionsavtalet inte hade förlängts utan i stället hade Bovieran köpt marken via ett markanvisningsavtal som SD själva varit med och beslutat om. (Ingen har sagt att politik är lätt)

Februari
Rätten till heltid

En het fråga för oss socialdemokrater. En motion i frågan lämnades in av undertecknad våren 2015. Ingenting hände men så en dag så fanns frågan med på dagordningen inför ett ledningsutskott. Men inte som svar på min motion utan som ett helt nytt förslag.

Vi agerade och istället för att inventera, komplettera och fördröja införandet av rätten till heltid (som minoritetssyret ville) så föreslog vi socialdemokrater att det skulle införas i hela kommunen, även att den fackliga organisationen kommunal skulle erbjudas att delta med resurser i projektet. Vårt förslag gick igenom!

Mars
Skolans lokalproblematik

En annan stor fråga under året har varit skollokalerna. En lång och segdragen historia som fortfarande inte nått vägs ände.  Från socialdemokraterna gav vi tilläggsförslag på hur uppdraget skulle återkopplas till den tidigare utredningen både ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Den utredningen lades på hyllan utan någon åtgärd, det finns delar i den som är bra. Då frågan har betydelse både nu och för framtiden så ville vi vidga den nya utredningen genom att ta tillvara det som var bra i den gamla. Istället blev det ett kortsiktigt beslut som vi alla kunnat ta del av, det s.k. C-huset för Vallaskolans förskoleklass och åk 1. En ombyggnation som kostat skattebetalarna 2,6 miljoner kronor och en flyttkarusell för många av kommunens verksamheter.

Nybyggnationen av Ransta skola har inte kunnat genomföras enligt den tidsplan som finns. Många möten har det varit i Ransta både från de som upprättar planer och den grupp som ansvarar för själva byggandet. Här kunde vi klart och tydligt se att Liberalerna agerade i frågan utan medhåll från sina allierade i Allians för Sala. Det har lett till förseningar, så någon skola kommer inte att stå klar 2017 som ursprungligen var planerat.

Under april månad aviserade regeringen i sin vårbudget om mer pengar till kommuner och landstingen/regionerna. Dessa kommer att kallas VÄLFÄRDMIJARDERNA för Sala kommuns del aviserades 21 miljoner kronor extra! Vi får också besked om extra pengar från regeringen till sommarläger för kommunens barn. Dessa extra pengar möjliggjorde att lägren kom att bli gratis 2016! Vilket är en lättnad för många familjer just i sommartider!

Så kom vi då till den tid på året som behandlar bokslut. Vi oppositionsledare skrev en insändare i Sala Allehanda om ”Kommunens ekonomiska överskott inte används på rätt sätt”. Då resultatet för 2015 blev 30,6 miljoner kronor så tyckte vi från Socialdemokraterna att minst 10 miljoner kronor borde ha använts i verksamheterna för att jobba med de stigande sjuktalen samt arbetsmiljön. De stigande sjuktalen är något som måste hanteras. Främst stiger sjuktalen inom vård och omsorg. Våra ledamöter och ersättare följer noggrant utvecklingen och nu ska äntligen en handlingsplan tas fram från Vård och Omsorg för att sänka sjuktalen! 

Maj
Bredband och näringslivspolitik
Men i maj då blev frågan om bredband riktigt HET. Medborgaren Per Nyström boende i Västerbykil skrev en insändare som publicerades i Sala Allehanda med rubriken ” Vi kan inte ses som något katten släpat in” Han ställde då alla partier i kommunen till svars hur vi vill att alla ska få tillgång till bredband! Vi socialdemokrater var först ut att svara, tätt efter kom centern, Salas Bästa och Fi. Vad svarade då vi socialdemokrater? Jo, att kommunen bör går in och ta ett större ansvar genom att kommunen bildar ett kommunaltbredbandsbolag. (Kan i skrivandes stund meddela att nu ska det bildas ett bolag, men det beslutet togs långt senare under 2016).

Näringslivet, vad finns att säga om näringslivet. I maj 2015 skrev jag en motion om att utreda förutsättningarna att bilda ett kommunalt närings-livsbolag. En kommun med bra ekonomi har också ett blomstrande näringsliv. Nu har Sala ett högt tal när det gäller andelen företagare i kommunen. Men varje år när Svenskt näringsliv ska presentera sin rankinglista så finns Sala kommun med på den nedre halvan, närmare bestämt plats 254 av 290 för 2016. Mellan åren 2009-2016 så hade kommunen sin bästa placering 2012 och då plats 230 av 290. Vi kan väl konstarera att inte det heller är någon höjdarplacering!? När det gäller att få igenom sina idéer så kan man gå tillväga på många sätt. Ett av dem var genom min motion! Kommunstyrelsen ordförande ville inte utreda bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag det var hon klar och tydlig med. Men min motion har ändå tvingat henne att agera i frågan. Så i nuläget har vi fått till en förändring genom att FöretagarCentrum (FtgC) som idag driver näringslivsfrågorna som en ekonomiskförening ska från och med 2017 ingå i den kommunala förvaltningen.

Juli
Sommaren kommer och den är vanligtvis relativt lugn politiskt i kommunen, men bl. a så dök frågan om bredband upp igen med anledning av att Telias trådlösa teststation var sämre än väntat. Man lyfte upp vår motion igen i Sala Allehanda om att Socialdemokrater trycker på för ett eget ”internetbolag” Med facit i handen så har bredbandsfrågan varit den fråga som hängt med oss i politiken under hela året! Och inte så konstigt då våra medborgare och företagare på landsbygden inte kan använda sig av digitaliseringen då uppkopplingen är dålig!

Augusti
Inte förrän i mitten på augusti så är politiken på gång igen på allvar efter sommaruppehållet. Men augusti bjöd på
invigning av boulebanan vid Måns Ols. Stans snabbaste tankställe invigdes, Salas första snabbladdningsstation för elbilar. Första spadtaget togs också för det nya LSS-boendet som ska stå klart för inflyttning till sommaren 2017.

September
Vi börjar närma oss halvtid på denna mandatperiod. Sala Allehanda ringer mig och frågar hur jag ser på de två år som gått på denna mandatperiod. Jag svarar då att minoritetsstyret gått fram med några saker, en del är genomförda men mycket är fortfarande inte ens påbörjat, t.ex. att Carola Gunnarsson lovat att kulturkvarteret Täljstenen ska få en lösning under de närmaste åren. En ny konsert/samlingslokal ska byggas där. Ett värdshus ska byggas vid Evelundsrondellen. De har också uttryckt att de förutsätter att det startas trygghetsboende på Åsgården i Möklinta, Björkgårdeni Västerfärnebo och i Ransta under denna mandatperiod.  Jag konstaterar vidare att någon ny sporthall ännu inte byggts något som Salas Bästa gick till val på.  (Nu är det beslutat om en ny sporthall på Lärkan, men den fanns med i Allians för Salas budget redan förra året precis som i socialdemokraternas förslag). Det Carola Gunnarsson menat hela tiden med henne vid rodret är att ”nu är det slut på långbänkar”! Undrar om våra medborgare är av samma uppfattning, att det är slut på långbänkar. Samtidigt måste man vara ödmjuk. Jag fick frågan, hur det hade varit om vi styrt. Svårt att svara på eftersom vi nu inte gör det. Men vi är aktiva och visar vad vi vill genom att lägga förslag/motioner m.m. utifrån vårt handlingsprogram. Samtidigt klargjorde jag att vi socialdemokrater även rannsakar oss själva med jämna mellanrum, det måste man göra om man vill få förtroende att styra nästa gång det är val. Men vi ska komma ihåg att när Sala Allehanda publicerade vad Allians för Sala åstadkommit så återkommer de hela tiden om vad Centern hade i sitt handlingsprogram från 2014. Jag vet inte om det är så att Allians för Sala är lika med Centern? Jo kanske, med tanke på att de har den mest strategiska viktigaste posterna i politiken. Mina åsikter i frågan tog inte Sala Allehanda ens med i tidningen!

Oktober
Då tar det fart även hos Salas Bästa. De behöver nu profilera sig i sina frågor som är näringslivsfrågor och tillväxt. Visa på att de finns med i styret och att det inte bara är Carola Gunnarsson och Centern. De börjar en insändare med ”snart står Bovieran klar på Silvervallen. Vi var inte sämre att vi sände in en insändare med anledning av deras insändare med rubriken ”Salas Bästa var emot byggandet av Bovieran” De går då till motattack med att de varit för Bovieran hela tiden. Många insändare blir det under oktober månad om Bovieran. Men den som var roligast att läsa var när Salas Bästa i en replik frågar ” vad var det mer än att gå ut i tidningen som Socialdemokraterna gjorde. (De hänvisar till en artikel mars 2015?) Det som är det lustiga med den frågan är att Salas Bästa som varit för Bovieran inte ville förlänga avtalet med dem. Inför kommunstyrelsen i mars 2015 så gick vi Socialdemokrater ut i Sala Allehanda och sa att vi vill att Bovieran byggs. Vi hade fått information om att Bovieran fått ny ägare som hade mer ekonomiska muskler och att de ville söka bygglov något som gjorde att vi ville ompröva beslutet. Den informationen hade vi inte tidigare. Här var vi listiga igen. Genom att gå ut i Sala Allehanda så bildade vi opinion för att Bovieran skall byggas. Det blev också dags för Allians för Sala och övriga partier att ta ställning i frågan. Vill de att Bovieran byggs eller inte? Svaret har vi nu alla kunnat se. Inflyttning kommer att ske nu under januari månadJ

Under oktober månad så byter också Sala Allehanda ut en del av innehållet i tidningen till mer regionala nyheter, närmare bestämt 21 oktober. Detta har upprört många prenumeranter.  

 November
Kom att handla om budget och Ransta skolan. När det gäller Ransta så är Liberalerna inte överrens med övriga i Allians för Sala. Liberalerna kör ett eget race, vilket vi kunde läsa om genom en insändare från skolnämndens ordförande Peter Molin (M). En insändare som var helt OK! Budgeten för Sala kommun kom att behandlas på fullmäktige den 27 november. Endast två förslag fanns att ta ställning till. Vårt förslag som vi hade döpt till Framtidsbygget- Med ansvar för Sala kommun och Allians för Salas förslag. Övriga partier lämnade inga förslag. Personligen kan jag tycka att vårt förslag visar på mycket högre ambitioner vad vi socialdemokrater vill i kommunen än vad Allians För Salas förslag gjorde. Men Allians för Sala fick igenom sitt budgetförslag med stöd av SD. Återigen har SD visat att de är ett borgerligt stödparti till Alliansen.

December
I början på december presenteras en undersökning som redogjorde för att Sala är länets bästa skolkommun. Detta är en undersökning som SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör varje år. Man jämför skolor och skolresultat i landets alla 290 kommuner. Till saken hör att Sala tappade i rankingen och hamnade på plats 144 av 290. Vi från socialdemokraterna tycker inte att detta är bra, fast rubriken på artikeln lyder ” Sala länets bästa skolkommun” Här måste ambitionen höjas rejält. Vi kan inte nöja oss med att 77% av alla åk 9 har uppnått kunskapsmålen. Målet måste vara 100%! Sedan blev det återigen en insändardebatt mellan mig och centerns Eric Thorsell angående bredband. Faktiskt måste jag säga att det är väldigt trist att han inte vill stoltsera med sin partitillhörighet. Året avslutades på ett mycket bra sätt där vi den 21 december hade 3 av 5 insändare!

För övrigt vill jag tillägga att jag är stolt och glad över våra politiker i Sala kommun oavsett partitillhörighet. Vi tycker inte lika och vi har olika roller i politiken, men vi kan skilja på sak och person och vi har alltid en trevlig ton till varandra!

Ulrika Spårebo, Socialdemokraterna
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Sala den 11 januari 2017