rod-linje

Valprogram 2022-2026

Socialdemokraterna i Salas valprogram för mandatperioden 2022–2026 är här. Programmet och dess innehåll visar på den politik som vi vill och kommer att föra inom Sala kommuns verksamheter de kommande fyra åren. Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen ansvarar för att verkställa programmet.

Programmet har arbetats fram av en arbetsgrupp och insamlandet av material till programmet har skett genom samtal med kommuninvånarna i hela kommunen, genom enkät som marknadsförts på partiets Facebooksida samt via partiets medlemmar. Medlemmarna har haft möjlighet att delge sina idéer och tankar vid Öppet Hus som anordnades i februari samt via mejl. Avslutningsvis har programmet innan det färdigställts varit på remiss till samtliga S-föreningar, sidoorganisationer och medlemmar.


Valsedlar 2022

Här kan ni se vilka som står på våra valsedlar inför valet 2022.

Följ oss på Facebook

rod-linje