valet 2018 1
gruppbild valet 2018
livskraft

rod-linje

Kyrkovalet 2021

Socialdemokraterna är som parti och nomineringsgrupp verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen.
Det är tre val, kyrkomötet(gul valsedel) stiftsfullmäktige(rosa valsedel) och kyrkofullmäktige(vit valsedel).
I Sala kommun ställer vi Socialdemokrater upp i tre pastorat; i  Sala-Norrby-Möklinta, Kumla-Tärna-Kila och Västerfärnebo-Fläckebo.
Där kommer du att kunna rösta på socialdemokratiska representanter till respektive kyrkofullmäktige.
Valet är en viktig angelägenhet för hela samhället, både de som är medlemmar i svenska kyrkan och de som inte är det.
Dock kan bara de som är medlemmar i Svenska kyrkan rösta.
Kyrkovalet är lite annorlunda än de allmänna valen.
Läs mer här

Bli medlem i Socialdemokraterna Sala

Jag heter Ulrika Spårebo och jag är kommunalråd i opposition i Sala kommun.
Vad roligt att du funderat på att bli medlem hos oss. Socialdemokraterna är det största partiet i Sala kommunfullmäktige men vårt inflytande över politiken är begränsat, eftersom vi inte är en del av styret.
För att ändra på det behöver vi fler. Tillsammans skapar vi det starka samhället och ett bättre Sala.
Socialdemokraterna är Sveriges största folkrörelse och ju fler vi blir desto större möjligheter har vi att påverka Sverige, Västmanland och Sala.
Välkommen som medlem i ett växande gäng.
Här kan du bli medlem

Prenumerera på vårt nyhet(s)brev!


  Listan hanteras av socialdemokraterna i Sala

  rod-linje

  Välkommen till
  Socialdemokraterna i Sala

  Jag heter Ulrika Spårebo och är oppositionsråd för Socialdemokraterna och gruppledare i kommunstyrelsen för den socialdemokratiska gruppen. Mitt mål är att få styra Sala efter valet 2018.
  Tillsammans med de övriga S-oppositionsledarna i nämnder och styrelser i kommunen, S-fullmäktigegruppen och Arbetarekommunen inriktar vi oss fram tills dess att påverka och skapa opinion för vårt Socialdemokratiska handlingsprogram. Och därmed kunna få igenom så många S-förslag som möjligt. 
  Vi vill gärna höra vad du tycker och lyssnar gärna på dina synpunkter.
  Hör av dig till: sap@socialdemokraternaisala.se Möt oss också på våra möten och utåtriktade arrangemang.

  ulrika-sparebo-starstida

  rod-linje

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!