Styrelsen

Socialdemokraterna i Salas styrelse 21/22

Ulrika Spårebo, ordförande (Tel: 0703-403035)
Kristina Nyberg, vice ordförande
Per-Olov Rapp, sekreterare
Daniel Hedlund, kassör
Camilla Runerås, ledamot
Stig Martinsson, ledamot
Sven Frank, vice sekreterare

Bo Kihlström, ersättare
Birgitta Beiron, ersättare
Anki Lugnér, ersättare
Amanda Lindblad, ersättare
Anki Lindgren, ersättare
Eva Åberg, ersättare
Pontus Stålberg, ersättare