Styrelsen

Socialdemokraterna i Salas styrelse 24/25

Ulrika Spårebo, ordförande (Tel: 072-153 00 84)
Sven Frank, vice ordförande
Annika Palmqvist, sekreterare
Daniel Hedlund, kassör
Stig Martinsson, studieansvarig
Kristina Nyberg, ledamot
Camilla Runerås, ledamot

Bo Kihlström, ersättare
Amanda Lindblad, ersättare
Anki Lugnér, ersättare
Ann-Kristin Lindgren, medlemsansvarig
Magdalena Fredriksson, fackligledare
Britt-Lis Leffler
Peter Tejne