Styrelsen

Socialdemokraterna i Salas styrelse 21/22

Glenn Andersson, ordförande
Kristina Nyberg, vice ordförande
Per-Olov Rapp, sekreterare
Ulrika Spårebo, kassör
Daniel Hedlund, ledamot
Camilla Runerås, ledamot
Anki Lindgren, ledamot

Bo Kihlström, ersättare
Birgitta Beiron, ersättare
Jan Berndtsson, ersättare
Åsa Nilsson, ersättare
Stig Martinsson, ersättare
Anki Lugnér, ersättare
Niklas Hellstrand, ersättare