Styrelsen

Socialdemokraterna i Salas styrelse 20/21

🌹Glenn Andersson, ordförande
🌹Camilla Runerås, vice ordförande
🌹Ulrika Spårebo, kassör
🌹Per-Olov Rapp, sekreterare
🌹Kristina Nyberg, facklig ledare
🌹Tina Forsgren, vice sekreterare
🌹Anki Lindgren, ledamot

🌹Bo Kihlström, ersättare
🌹
Anki Lugnér, ersättare

🌹Birgitta Beiron, ersättare
🌹Jan Berndtsson, ersättare & studieansvarig
🌹Niklas Hellstrand, ersättare
🌹Stefan Axinge, ersättare
🌹Åsa Nilsson, ersättare