45-punktsprogram

Samverkan för Sala har enats om hur vi vill att Sala kommun ska växa och utvecklas de kommande åren. En grund för samarbetet utgörs av vårt gemensamma 45-punktsprogram. Det är 45 viktiga frågor som vi enats om att vi ska arbeta för tillsammans under mandatperioden 2023-2026.

Ladda ner programmet här.