Samverkan för Sala

Sala kommun styrs sedan 1 januari 2023 av Samverkan för Sala som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans samlar vi en majoritet av mandaten i kommunfullmäktige och styr därmed kommunen i majoritet. Amanda Lindblad (S) är kommunstyrelsens ordförande och styr kommunen tillsammans med förtroendevalda från alla fyra partierna.

Samverkan för Sala har enats om hur vi vill att Sala kommun ska växa och utvecklas de kommande åren. En grund för samarbetet utgörs av vårt gemensamma 45-punktsprogram. Det är 45 viktiga frågor som vi enats om att vi ska arbeta för tillsammans under mandatperioden 2023-2026. Därtill kommer också många andra frågor. Mer om vårt 45-punktsprogram kan du hitta HÄR.