Vår politik

VÅRT SALA KAN BÄTTRE

Vi bor i en kommun som på många sätt är fantastisk. Det är en mysig småstad med levande stadskärna, ett starkt föreningsliv, en livskraftig landsbygd och många företag. Potentialen för Sala kommun är enorm – men ändå är det mycket som skaver.

Skolinspektionen har presenterat benhård kritik mot Salas skolor. De stora bristerna är ett svek mot både elever och lärare. I äldreomsorgen tvingas personalen jäkta fram på grund av undermåliga förutsättningar och en bristande arbetsmiljö som ger höga sjuktal. Kommunens ekonomi blir allt svagare och nu har det borgerliga styret börjat sälja av kommunens tillgångar. Trots försäljningarna är det oklart hur framtida investeringar ska klaras.

Vi ser med all tydlighet hur mycket bättre det skulle kunna vara. Det finns inga enkla lösningar. Det kommer att krävas ett hårt gemensamt arbete.

Här har vi stakat ut våra tre prioriterade frågor inför de kommande fyra åren, för att bryta den negativa trenden och visa att – Vårt Sala kan bättre!

• Vi ska se till att alla barn i Sala kommun går i en bra skola där varje elev ges förutsättningar att klara målen av behöriga lärare, och alla som vistas i skolan ska ha en bra och trygg arbetsmiljö.
• Vi ska garantera att äldreomsorgen i Sala får den prioritering som den förtjänar och säkerställa personalförsörjningen genom att skapa ett mer hållbart arbetsliv och ta bort de delade turerna en gång för alla.
• Vi ska utveckla hela Sala Kommun och se till att vår kommun känns trygg, håller ihop och att jämlikheten ökar mellan bostadsområden och mellan centralorten och landsbygden.