Ordföranden och vice

ORDFÖRANDEN OCH VICE

Äldre och omsorgsnämnden
Ordförande: Camilla Runerås.
Kontakt: camilla.runeras@sala.se.

Bygg- och miljönämnden
Ordförande: Viktor Kärvinge.
Kontakt: viktor.karvinge@sala.se.

Skolnämnden.
Vice ordförande: Per-Olov Rapp.
Kontakt: per-olov.rapp@sala.se.

Kultur- och fritidsnämnden
Vice ordförande: Jessica Silversten.
Kontakt: jessica.silversten@sala.se.

Kommunfullmäktige
Ordförande: Emil Andersson Bleckert.
Kontakt: emil.anderssonbleckert@sala.se.
Vice ordförande: Eva Åberg.
Kontakt: eva.aberg@sala.se.

Salabostäder
Ordförande: Per-Olov Rapp.
Kontakt: per-olov.rapp@sala.se.