Våra kandidater

Våra kandidater

Sala-Norrby-Möklinta pastorat

  1. Glenn Andersson

2. Kristina Nyberg

3. Per-Olov Rapp

4. Lena Andersson

5. Måns Gustafsson

6. Torgerd Stöpare Rapp

7. Daniel Hedlund

8. Ann-Kristin Lindgren

9. Emil Andersson Bleckert

10. Eva Åberg

11. Kenneth Edvardsson

12 Eva Gustafsson

13. Bo Kihlström

14. Tindra Marttila

15. Freja Spårebo

16. Sanna Bleckert

17. Alf Ekebom

18. Ulrika Spårebo

19. Anki Lugnér

20. Camilla Runerås

21. Johan Engvall

22. Eva Stenberg

23. Agneta Selling

Kumla-Tärna-Kila pastorat

  1. Christina Forsgren

2. Thomas Calissendorff

3. Roger Kumlin

Västerfärnebo-Fläckebo församling

  1. Gunnel Vannberg

2. Carina Kristoffersson