Årets sista fullmäktige

Nu ikväll har vi haft årets sista fullmäktige. Ärendena var få, men vi socialdemokrater lämnade in tre motioner.

1. Se över stadens gatuskyltar

2. Lys upp Sala

3. Dags för ett nytt bostadsförsörjningsprogram

Se över stadens gatuskyltar, handlar om att se över gatuskyltarna i stan då en del är slitna och det går knappt att se vad som står, någon är felstavad.

Lys upp Sala, många medborgare känner sig otrygga när mörkret faller på. Vi vill att det görs en översyn av belysningen i innerstaden, att belysningen förstärks på de ställen som idag uppfattas som mörka och att de  åtgärdas så snart det är möjligt.

Nytt bostadsförsörjningsprogram, det program kommunen har idag är antaget 2003! Vi tycker att det är dags att ta fram ett nytt som visar på vad kommunen vill bostadspolitiskt. Vi behöver också ett nytt program för att få ta del av de 11, 3 miljarder kronor regeringen investerar för ökat bostadsbyggande.

Vi socialdemokrater har ambitioner att göra Sala kommun ännu bättre för våra medborgare!

 

På bilderna nedan, från kvällens fullmäktige. Emil Andersson Bleckert och Eva Stenberg som är uppe i talarstolen och föredrar varsin motion.