Kyrkopolitik

Kyrkoval 2021

Socialdemokraterna är som parti och nomineringsgrupp verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Det är tre val, kyrkomötet(gul valsedel) stiftsfullmäktige(rosa valsedel) och kyrkofullmäktige(vit valsedel). I Sala kommun ställer vi Socialdemokrater upp i tre pastorat; i  Sala-Norrby-Möklinta, Kumla-Tärna-Kila och Västerfärnebo-Fläckebo.
Där kommer du att kunna rösta på socialdemokratiska representanter till respektive kyrkofullmäktige. Valet är en viktig angelägenhet för hela samhället, både de som är medlemmar i svenska kyrkan och de som inte är det. Dock kan bara de som är medlemmar i Svenska kyrkan rösta.
Kyrkovalet är lite annorlunda än de allmänna valen. Rösträtt har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan om man fyllt 16 år innan valdagen den 19 september. En annan skillnad mot allmänna valen är att man kan brevrösta. En slags budröstning, men där väljaren sänder sin röst med posten.
Dessutom kan man förtidsrösta i röstlokal under tiden 6/9-18/9 eller gå och rösta i vallokal söndagen den 19 september. Vilken vallokal som man ska rösta i framgår av röstkortet som alla röstberättigade får i slutet av augusti månad, hemsänt via posten.
Röstningslokalerna för förtidsröstning kommer att meddelas i annonser och på pastoratens hemsidor.

De socialdemokratiska valsedlarna kommer att finnas i röstningslokaler och i alla vallokaler. Vill du ha valsedlar hemsända, kontakta via mail: sap@socialdemokraternaisala.se.