Handslag

Vi i Socialdemokraterna i Sala och Kommunal har enats i ett handslag för framtidens välfärd och för att säkerställa kompetensförsörjning inom Sala kommun. Vi kommer gemensamt arbeta för ett detta ska bli verklighet under mandatperioden 2022-2026.

  • Bort med delade turer
  • Ökad grundbemanning inom vård- och omsorg . Mindre barngrupper i förskola och fritidshem /li>
  • Kostnadsfria arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem