Vård- och omsorgsnämnden

Ordinarie

Camilla Runerås
2:e vice ordförande
camilla.runeras@sala.se   

Kenneth Edvardsson

Ersättare

Lotta Nilsson

Fassika Gustavsson