S-kandidater

1 Ulrika Spårebo

Ålder: 43 år

Bor: Ängshagen

Yrke: Bemanningsassistent (utbildad undersköterska/skötare)

Fritid: Träna, läsa böcker, resa, umgås med familj och vänner och politik förstås.

Varför socialdemokraterna? För mig handlar det om att alla ska få förutsättningarna att lyckas med det man vill. Solidaritet är för mig viktigt och det är socialdemokratin byggd på.

❤️-frågor :Vård-omsorg, det som rör våra barn och unga, men också näringslivsfrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna. Säger också ekonomin, har man inte koll på pengarna kan man heller inte investera.

2 Emil Andersson Bleckert

Ålder: 30 år

Bor: Ängshagen, Sala

Yrke: Elektrisk installatör och chaufför

Fritid: Umgås med nära och kära, politik, motionssimning och modelljärnvägar.

Varför Socialdemokraterna? Jag är infödd i det socialdemokratiska partiet och det har alltid känts rätt för mig, då grunden i partiet är jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde

Hjärtefrågor: Ungdomsfrågor, infrastruktur och kommunikationer

3 Camilla Runerås

Ålder: 44 år

 Bor: Centrum, Sala

 Yrke: Undersköterska

 Fritid: Träna, familj och vänner, lyssna på musik gärna Thåström

 Varför socialdemokraterna? Alla människors lika värde-alltid och oavsett. Som facklig finns det inget annat alternativ, inget annat parti ser till trygghet och vettiga vilkor för vanligt folk på arbetsmarknaden.

❤️-frågor: Vård och omsorg, att den som behöver vård själv får vara med och bestämma hur, när och vad den behöver- valfrihet på riktigt, samt att personalen ges förutsättningar att göra ett bra jobb och att rätt till heltid även innebär rätt till fritid.

4 Viktor Kärvinge

Ålder: 38 år.

 Bor: Centrum, Sala.

 Yrke: Vattenhandläggare på Länsstyrelsen

 Fritid: Ideellt vattenvårdsarbete i Sagåns vattenråd. Husrenovering och pyssel. Gamla cyklar, motorcyklar och akvarier.

Jag är Socialdemokrat för att jag vill vara med och utveckla det parti som varit huvudaktören i att Sverige har blivit ett av världens absolut bästa länder. Jag tror att alla mår bra av att bo i ett land där även de som har det svårare är med i matchen och där klyftorna inte kan bli för stora.

 Hjärtefrågor: Byggpolitik och samhällsbyggnad generellt samt förstås miljöfrågor.

Jag är utbildad miljövetare med examen från Mälardalens högskola.

5 Eva Stenberg

Ålder: 57 år

Bor: Änghagen, Sala

Yrke: Enhetschef

Fritid: Cykling, Matlagning, Kulturaktiviterter som tex konserter och besök på museer, slott och kyrkor

Varför Socialdemokraterna? Jag tror på demokrati och jämlikhet, på alla människors lika värde. Jag står på den vanliga människans sida.

Hjärtefrågor: Skolfrågor –en jämlik skola samt LSS-frågor.

6 Per-Olov Rapp

Ålder: 68 år

 Yrke: Leg.gymnasielärare, pensionerad

 Fritid: Familj, resor och cykling

 Varför Socialdemokraterna? Socialdemokratin har en stark värdegrund där man ser till alla människors lika värde och att samhället är starkare om vi löser problem tillsammans.

❤️-frågor: Likvärdig skola, god äldrevård och ökad säkerhet för gång och cykeltrafikanter. Är för ett starkt EU och internationell samverkan för att hantera framtidens utmaningar, bla klimatförändringarna.

7 Pia Nilsson

Ålder: 56 år

 Bor: Centrum, Sala

 Sysselsättning: Riksdagsledamot.

 Fritid: Gymträning, jogging, körsång, samhällsfrågor.

 Varför Socialdemokraterna? Socialdemokratin står för allas lika värde och det jämlika samhället, som ger människor chans att förverkliga sina livschanser

Hjärtefrågor: att så många som möjligt når kunskapsmålen i skolan, att förstärka vården och omsorgen av våra älder och att tågen skall komma och gå i tid.

8 Bo Kihlström

Ålder: 71 år

 Yrke: Egenföretagare, Murare

 Fritid: Folketsparkföreningen, familjen och politiken

 Varför Socialdemokraterna? Min värdegrund stämmer överens med partiets. Det handlar om alla människors lika värde oavsett hudfärg, religion, kön eller sexuell läggning.

❤️-frågor: Att kommunen har en god beredskap för byggnation av bostäder och industritomter. Iordningställa detaljplaner för snabbare hantering och givetvis är skola och äldreomsorg viktiga frågor


9 Kristina Nyberg

Ålder: 59 år

 Bor: Sala

 Yrke: Undersköterska, Förtroendevald i Kommunal

 Fritid: Tycker om att måla och att läsa. umgås gärna med familj och vänner. Plockar gärna svamp

 Varför Socialdemokraterna? Jag är övertygad om att ett samhälle som håller ihop är det bästa för alla. Ett samhälle där vi hjälps åt, där vi bygger vidare påp den svenska modellen.

❤️-frågor: Kultur för alla i alla dess former. Bättre friskvård och arbetsmiljö för dem som arbetar inom kommunen

10 Glenn Andersson

Ålder: 70 år

 Yrke: F.d. Landstingsråd

 Bor: Norrbäck, Sala

 Jag engagerade mig i S för att jag vill ha ett rättvist och jämställt samhälle som bygger på solidaritet. Genom politiken kan jag förverkliga detta. För mig är Socialdemokratin -Framtidsgarantin.

 Hjärtefrågor: att utveckla landsbygden, att stärka de äldres rättigheter och möjligheter, att värna barn och ungdomars trygghet.

 Fritidsintressen: motion, frimärkssamlande och historiska föredrag

11 Amanda Lindblad

Ålder: 27 år

 Yrke: Kommunikatör

 Fritid: Träning och motion, resor och tid med familjen.

 Varför socialdemokraterna? Jag tror på ett samhälle där alla barn ges så lika bra förutsättningar som möjligt. Ett tryggt samhälle där alla ges chansen att kunna utvecklas efter bästa förmåga och ges verktygen för att kunna nå sina mål. Det samhället vill jag vara med och bidra till.

❤️-frågor: Barns förutsättningar, skolan


12 Carl Johansson

Ålder. 31 år

 Bor: Stampers, Sala

 Yrke: Doktorand inom arbetslivsvetenskap

 Fritid: Familjeliv

 Varför Socialdemokraterna? Jag tror att solidaritet är den bästa grunden att bygga även morgondagen samhälle på.

 Hjärtefrågor: Äldreomsorg, särskilt människors olika förutsättningar för ett aktivt åldrande

13 Fassika Gustavsson

Ålder: 35 år

 Bor: Sala

 Yrke: Personlig assistent och lärarstudent

 Fritid: Familj och vänner

 Varför Socialdemokraterma? Socialdemokratin har en stark värdegrund där man ser till allas lika värde och en humanitet som gynnar alla samhällets medmänniskor.

❤️-frågor: Tillgänglighet, att anpassa miljöer så personer med funktionshinder kan ta del av hela samhället. Allas lika värde. Att möjliggöra att fler människor kan bygga och bosätta sig i Sala kommun.

14 Swen Frank

Ålder: 60 år

 Yrke: Undersköterska

 Fritid: Min uppfödning av nakenkatter medför många resor runt om i Norden på kattutställningar

 Varför Socialdemokraterna? I mitt yrke och mitt fackliga uppdrag ser jag hur människor far illa av olika orsaker, jag vill att alla ska ges samma möjligheter i vårt samhälle och det tycker jag socaldemokratin står för.

❤️-fråga: Att äldre skall ha en värdig ålderdom.

15 Ann Kristin Lindgren

Ålder: 38 år

 Bostadsort: Sala

 Yrke: Undersköterska i hemtjänsten, facklig förtroendevald Kommunal

 Fritidsintressen: Träning, löpning, resa, politik, umgås med vänner och familj

 Varför socialdemokraterna? För att lättare kunna få gehör för de fackliga frågorna samt för att kämpa för alla människors lika värde.

 Hjärtefrågor: vård och skola, alla människor ska ha rätt få den vård de behöver och eleverna ska gå ut skolan med godkända betyg. Alla elever ska få den hjälp de behöver i skolan.

16 Alaittin Temur

Ålder: 53 år

 Bor: Eljansbo

 Yrke: Egen företagare

 Fritid: Gillar att fotografera, fiska eller bygga och fixa på gården där jag bor

 Varför Socialdemokraterna? När jag flyttade till Sverige 1987 så insåg jag ganska snabbt att Socialdemokraternas ideologi var något som stämde bra överens med mina värderingar. För mig är allas lika värde och att vi i Sverige ska ha samma rättigheter fortfarande lika viktigt för mig.

 Hjärtefrågor: Bygg och miljö, infrastuktut, kultur och fritid

17 Åsa Nilsson

Ålder: 52 år

Bor: Sala

Fritid: Politik, natur, cykelturer och promenader

Varför socialdemokraterna? Jag tycker att det är viktigt att man jobbar för att alla människor ska kunna ta del av samhället på lika villkor

18 Niklas Hellstrand

Ålder: 32 år

Bor: Ängshagen, Sala

Yrke: Projektledare och företagare

Fritid: Basket, resor, datorer, tv-spel och ny teknik

Varför Socialdemokraterna? Jag står för alla människors lika värde och rätt till lika förutsättningar och anser att ett samhälle med för stora klyftor alltid kommer att misslyckas att ge lika förutsättningar för samtliga människor.

Hjärtefrågor: Integration, skola, företagande och vikten av ett starkt civilsamhälle

19 Christina Forsgren

Ålder: 54 år

 Bor: Gullvalla, Sala

 Yrke: Lärare

 Fritid: Åka runt i vårt fina land med corvetten, vara i naturen med nära och kära

 Varför Socialdemokraterna? Jag vill vara med och påverka människors lika värden, skola, vård och en levande landsbygd

❤️-frågor: Bästa möjliga vård i närområdet, trygga vägar och fiber på landsbygden

20 Peter Bäckebo

Ålder: 55 år

 Bor: Emmylund Sala

 Sysselsättning: Lärare

 Fritid: Träning i olika former, fiske, trädgårdsarbete, titta på fotboll

 Varför socialdemokraterna: Vill leva i ett samhälle där jämlikhet, frihet och solidaritet är byggstenarna.

 Hjärtefrågor: vård och omsorg, skola, kultur och fritid

21 Eva-Lotta NIlsson

Ålder: 54 år

Bor: Sala

Yrke: Arbetsförmedlare Inriktning rehabilitering och arbetsgivare

Fritid: Resor, Natur, Vänner har en vinklubb, sjunga gospel.

Varför socialdemokraterna? Solidaritet, alla människors lika värde, tillsammans kan vi hjälpas åt, alla behövs!

Hjärtefrågor: Vård och omsorg, förebyggande arbete med ungdomar, arbetsmiljön för personalen inom vård och omsorg både vårdpersonal och socialsekreterare skall ha en rimlig arbetsbelastning, att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt!

23 Sanna Bleckert

Ålder: 30 år

 Bor: Ängshagen, Sala

 Yrke: Barnskötare

 Fritid: Umgås med familj och vänner, politik

 Varför socialdemokraterna: Jag är social och jag är demokrat, därför är jag socialdemokrat.

❤️-frågor är: rimligt stora barngrupper inom förskolan. Då barngrupperna är alldeles för stora idag i förhållande till antalet pedagoger inom förskolans verksamhet.

24 Tomas Calissendorff

Ålder: 67 år

Yrke: Plåtslagare, pensionär

Fritid: Jakt, hund, är aktiv i folketsparkföreningen

Varför socialdemokraterna: Det är den ideologi och värdegrund som ligger mig närmast.

❤️-frågor: Skolan och äldreomsorgen och landsbygdsfrågor tycker jag är viktiga frågor

25 Fatmeh Harrareh

Ålder: 23 år

 Yrke: student

 Fritid: spendera tid med familjen och vänner, läsa böcker, och politik.

 Varför socialdemokraterna? för jag tror på demokratins nytta för samhället, jag tror på att alla är lika värde, och att alla ska ha det lika bra.

❤️-frågor: mångfaldsfrågor, integrationspolitik, jämställdhetspolitik

26 Anders Dahlström

Ålder: 64 år

Bor: Mamre, Sala

Yrke: F.d. IT-chef numera egen företagare

Fritid: Resor, musik, fotografering och bridge.

Varför socialdemokraterna? Jag tillhör inte dem som är ”födda in i partiet. Jag kan inte minnas att det pratades politik vid köksbordet i mitt hem. Jag har lärt mig uppskatta det som socialdemokratin har gjort för Sverige och den vanliga människan när det gäller demokrati, samhällsutveckling och trygghet. Alla människors lika värde är viktigt för mig.

Hjärtefrågor: finns i skolans värld. Jag tycker det är viktigt att skolan är en bra arbetsplats både för elever, lärare och annan personal. Skolan ska vara trygg för dem som vistas där och den ska kännetecknas av ordning och studiero.
 Jag vill också värna om säkerhetsfrågor både inom IT och för andra samhällsfunktioner. Det ska kännas tryggt att röra sig i staden oberoende av tid och plats.
En viktig fråga och en förutsättning för att staden ska växa är att vi i god tid planerar för byggnation av bostäder. Här vill jag gå försiktigt fram i våra strandnära områden. Det är viktigt att stora områden sparas som rekreationsområden

27 Eva Törnblom

Ålder: 54 år

 Yrke: Arbetsmiljöinspektör

 Bor: Kungsängen, Sala

 Fritid: Hundar, yoga, vedic art, silversmide och trädgårdsodling

 Varför Socialdemokraterna? Jag tror att det finns plats för alla. iskolan, på fritiden, i arbetslivet och i övriga samhället

❤️-frågor: Jämställhets- och genus, arbetsliv, miljö samt barn och unga med funktionsnedsättning

28 Abdul Maujood Kahlilzai

Ålder: 45 år

Yrke: Studerande, Tidningsdistributör

Bor: Sala

Fritid: Fotboll, Cykling. Matlagning och lära om olika religioner

 Varför Socialdemokraterna? Socialdemokraterna är partiet som tänker på vad som är bäst för folket och vad folket vill

❤️-frågor: Trygghet, Jämlikhet, Vård och Omsorg

29 Birgitta Beiron

Ålder: 73 år

Yrke: Leg. sjuksköterska, Vårdlärae, Pensionär

Fritid: Föreningslib, motion/idrott, internationellt arbete och resor

Varför Socialdemokraterna? Människors lika värde över hela världen, vår rätt till goda levnadsvillkor och bruket av vår enda jord. Internationellt engagemang med solidaritetstanken i grunden, samhällsarbetare på alla plan.

❤️-frågor på lokalt plan: Meningsfull och tillgänglig äldreomsorg, alla barns rätt till en likvärdig utbildning utan kostnad, tillgänglig hälso och sjukvård utan köer

30 Alf Ekebom

Ålder: 70 år

Yrke: F.d. fabriksarbetare

Bor: Åkraområdet

Fritid: Jakt och föreningsliv

Varför socialdemokraterna: har en värdegrund i alla människors lika värde och att solidaritet människor emellan bygger ett tryggt samhälle

Hjärtefrågor: justa arbetsvillkor på arbetsmarknaden, en bra skola för alla och god sjukvård med korta väntetider behandling

31 Gulnaz Haci Mohammad

Ålder: 52 år

Yrke: Tolk

Fritid: Gymma, kompisar, politik

Varför socialdemokraterna? Jag tror på demokrati, rättvisa och alla människors lika värde.

❤️-frågor: Mänskliga rättigheter, äldrefrågor och jämställdhet

32 Bengt Atthem

Ålder: 67 år

Yrke: Pensionär

Fritid: Hem och familj, sportar och spelar boul.

Varför Socialdemokraterna? Blev sosse automatiskt när jag jobbade på ASEA i Enköping

Hjärtefrågor: Sjukvård, transport och bättre villkor för funktionshindrade

33 Anki Lugner

Ålder: 59 år

 Bor: Turbo, Sala

 Fritiden: Svampplockning, Familjen, hantverk och att läsa och skriva.

Varför socialdemokraterna? Jag vill arbeta för att kommande generationer får växa upp och ta del av utbildning och välfärd på lika villkor utifrån var och ens behov och förutsättnngar.

❤️-frågor: Skola, vård och omsorg och sist men inte minst alla människjors lika värde!

34 Bengt Juthberg

Ålder: 58 år

Yrke: Drifttekniker

Bor: Vargstuguängen i Sala

Fritid: Spelar Dragspel och gillar promenader med hunden

Varför Socialdemokraterna? Det är det parti som står mig närmast mina värderingar Demokrati Solidaritet och alla människors lika värde

35 Kerstin Vindal Jansson

Ålder: 67 år

Bor: Gärdesta, Sala

Yrke: Specialistsjuksköterska, pensionär men fortfarande yrkesverksam

Fritid: Litteratur, film och musik. Promenader och att vistas ute i naturen. Trädgården och aktuella samhällsfrågor. Resor.

Varför Socialdemokraterna: Tror på människors lika värde och att vi bidrar efter förmåga till det gemensammas bästa.

Hjärtefrågor: Värna om de yngsta och äldsta. Färre antal barn i barngrupperna i förskolan och stöd till äldre utifrån behov.

36 Kenneth Edvardsson

Ålder: 63 år

Bor: Sala

Yrke: Chaufför

Fritid: Mycket musik, spelar trombon i en orkester

Varför Socialdemokraterna? Jag ser inget annat alternativ, socialdemokraternas ideologi och värdegrund stämmer med hur jag tänker

Hjärtefråga: Vård och omsorgsfrågor brinner jg för. Att alla människor skal få hjälp utifrån sina behov, i det ligger också att personalen skall ges förutsättningar och en god arbetsmiljö att göra ett bra jobb.

37 Karin Karlsson

Ålder: 67 år

Bor: Kornmanstorp, Sala

Yrke: Pensionerad sjuksköterska. Timanställd i kommunens äldreomsorg.

Fritid: Släktforskning och oljemålning

Varför Socialdemokraterna? Jag delar socialdemokratins värdegrund och jag vill bidra till ett rättvist och solidariskt samhälle.

Hjärtefrågor: jämställdhet och vård och omsorgsfrågor.

38 Lars-Evert Oskarsson

Ålder: 71 år

Yrke: Pensionerad Sjuksköterska

Intresse: motion, spela käggel, följa politiken

Varför Socialdemokrat: vill ha bättre sjukvård, värnar om våra gamla och äldre. Behövs bättre villkor för pensionärer.

Hjärtefrågor: vård- och omsorgsfrågor

39 Erika Hortans

Ålder: 38 år

Bor: Stampers, Sala

Yrke: Apotekstekninker

Fritid: Matlagning, sjunga, dansa bugg och umgås med min stora härliga familj

Varför Socialdemokraterna? Jag tror på demokrati, tycker jämlikhet är viktigt, att alla människorär värda lika och viktiga. Tillsammans kan vi göra något bra. Jag står på familjernas sida!

Hjärtefråga: Skolan-en rättvis skola, barn och ungas psykiska hälsa måste prioriteras

40 Magnus Nordlund

Ålder: 48 år

Yrke: Ombudsman Byggnads

Fritid: Familjen och barnens aktiviteter

Varför Socialdemokrat? Vill ha ett jämlikt och rättvist samhälle

❤️-frågor: Vi måste satsa på möjliggöra föreningsliv för både unga och äldre och självklart att öka bostadsbyggandet i kommunen

41 Torgerd Stöpare Rapp

Ålder: 67 år

Bostadsort: Mamre, Sala

Yrke: legitimerad lärare, pensionerad

Fritidsintressen: läsning, matlagning, resor, vistas i naturen, stavgång

Varför socialdemokrat:erna? Jag anser att alla människor, efter utbildning, ska kunna arbeta och försörja sig och känna sig trygga i samhället, därför att alla i samhället bidrar efter förmåga och delar med sig. Solidaritet!

Hjärtefrågor: en likvärdig skola i hela landet, lättillgänglig sjukvård och möjlighet till tryggt äldreboende när man själv anser att man är i behov av det. Miljöfrågorna är också mycket viktiga.