Kyrkovalet 2017

En öppen och välkomnande folkkyrka

I de kyrkliga församlingarna i Sala kommun vill vi socialdemokrater arbeta för den öppna, engagerade och välkomnande folkkyrkan. Verksamheten skall präglas av öppna dörrar och inte stänga ute. Vi vill ha en kyrka som klart och tydligt stå upp för alla människors lika värde och rätt. Och en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.

Torgerd Stöpare Rapp

Under perioden 2018-2021 vill vi särskilt arbeta för att:
En öppen kyrka för alla oavsett var man befinner sig på trons väg, troende, tvivlande eller sökande

 • All barnverksamhet ska vara avgiftsfri
 • Inga avgifter kopplade till konfirmation
 • Stå upp mot rasism och religionsförtryck
 • Motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd och HBTQ-personers rätt till fullt deltagande i all kyrklig verksamhet
 • Andelen miljömärkt el som används av Svenska kyrkan ska öka
 • Slå vakt och varsamt bevara kyrkans kulturhistoriskt viktiga byggnader
 • Fairtrade-varor är en självklarhet i hela Svenska kyrkan
 • Det förebyggande arbetsmiljöarbetet bland kyrkans anställda måste stärkas
 • Kompetensutveckling skall alltid vara en levande och självklar del för alla yrkeskategorier i Svenska kyrkan
 • Ett ledarskap där män och kvinnor ges likvärdiga förutsättningar
 • Krav kollektivavtal hos dem som säljer varor och tjänster till kyrkan

Din röst på Socialdemokraterna i kyrkovalet gör skillnad!

KONFLIKTFRÅGOR I KYRKOPOLITIKEN
För närvarande är på nationell nivå huvudsakligen följande tre områden centrala för oss socialdemokrater i den kyrkopolitiska debatten:

1 Folkkyrka eller elitkyrka
Våra motståndare i kyrkan tycker att ens värde i kyrkan bygger på ens teologiska skolning. En liten teologiskt högutbildad elit – ett avant gard – ska predika ut vad som ska gälla, tyckas och tänkas.
Vi socialdemokrater står i stället för folkkyrkolinjen. Där vi ser värdet och styrkan i de många medlemmars åsikter och tankar.

2 Synen på kvinnor, HBTQ-personer och personer tillhörande andra religioner
Det finns fortfarande krafter som vill medverka till olika behandling i kyrkan på grund av kön och sexuell läggning. För oss socialdemokrater är det alltid angeläget att stå upp för allas lika värde och rätt. Likaså finns det motstånd mot den religionsdialog som Svenska kyrkan tillsammans med andra samfund i Sveriges Kristna Råd för. Vi står upp för en öppen kyrka som möter samhället och den verklighet vi lever i, oberoende av kön eller sexuell läggning eller var vi befinner oss på trons väg.

3 Kyrkans roll i världen.
Sverigedemokraterna och frimodig kyrka gör gång efter annan gemensam sak i synen på kyrkans betydande internationella arbete. Där vill de att man ska göra skillnad på utsatta grupper. De vill rikta in sig på att hjälpa utsatta kristna, inga andra!

Därför röstar vi på socialdemokraterna i kyrkovalet!


Från vänster Agneta Selling, Thomas Callisendorff och Tina Forsgren framför Kila kyrka.

Agneta Selling
"En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att få kontakt med Svenska kyrkan, och kyrkan ska finnas nära till hands. Svenska kyrkan ska erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv.  De svenska kyrkogårdarna och begravningsplatserna är en del av kulturarvet, och ska vårdas och hållas öppna och välkomnande för alla - till andakt, kontakt och sorgearbete."

Christina Forsgren
"Varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska tydligt och klart stå upp för varje människas rätt och värde. Inte minst måste rätten att ingå samkönade äktenskap stärkas genom att aktivt motverka alla de diskriminerande strukturer som kvarstår i såväl kyrka som samhälle. Allt motstånd mot kvinnor som är präster är oacceptabelt och måste upphöra."

Thomas Calissendorff
"Särskilt viktigt är det att Svenska kyrkans verksamhet för barn och unga erbjuds alla - utan krav på att betala. Det är också viktigt att Svenska kyrkan ska erbjuda sommarjobb till skolungdomar. Därmed tar kyrkan ett viktigt ansvar för sammanhållningen i samhället. "

 

 

17 SEPTEMBER, TRE OLIKA VAL
Du som är medlem i Svenska kyrkan och senast på valdagen har fyllt 16 år får rösta i kyrkovalet.

Du röstar i tre olika val:
Kyrkomötet (gula valsedlar)
Stiftsfullmäktige Västerås (rosa valsedlar)
Kyrkofullmäktige (vita valsedlar)

• Du kan förtidsrösta 4-16 september. Se vidare ditt pastorats annonser eller vår hemsida för närmare information om lokaler och öppettider.

• Våra valsedlar finns i vallokalen på valdagen eller i lokalen för förtidsröstning.

Våra kandidater
Sala-Norrby-Möklinta pastorat 2017
1. Torgerd Stöpare Rapp
2. Emil Andersson Bleckert
3. Kristina Nyberg
4. Måns Gustafsson
5. Lena Andersson
6. Stig Harju
7. Ann-Kristin Lindgren
8. Per-Olov Rapp
9. Ewa Gustafsson
10. Glenn Andersson
11. Ulrika Spårebo
12. Alf Ekebom
13. Erika Hortans
14. Kenneth Edvardsson
15. Karin Karlsson
16. Sanna Bleckert
17. Sonja Olsson
18. Gunilla Albinsson
19. Camilla Runerås
20. Anki Lugnér
21. Bo Kihlström
22. Eva Stenberg
23. Jan Olsson
24. Amanda Lindblad

Västerfärnebo - Fläckebo församling
1. Claes Wannberg
2. Gunnel Wannberg

Kumla Tärna Pastorat
1. Agneta Selling *
2. Christina Forsgren
3. Thomas Calissendorff

 

Valteknisk information
Du som är medlem i Svenska kyrkan och senast på valdagen har fyllt 16 år får rösta i kyrkovalet.
Du röstar i tre olika val:
Kyrkomötet (gula valsedlar)
Stiftsfullmäktige Västerås (rosa valsedlar)
Kyrkofullmäktige (vita valsedlar)

Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Sala ställer upp i val i samtliga tre församlingar/pastorat:  
Sala - Norrby - Möklinta, Västerfärnebo, Kumla – Kila - Tärna

På röstkortet som du får i brevlådan står vilken församlig du tillhör och var du skall gå och rösta samt vilka tider vallokalen håller öppet.

Tag med röstkort och legitimation. Man kan förtidsrösta från och med 4 september.

Våra valsedlar finns i vallokalen på valdagen och på partiets expedition i Folkets Hus lördagen den 16 september och söndagen den 17 september. Vill du har skjuts till vallokalen på valdagen - mejla till sap@socialdemokraternaisala.se
Har du frågor kring valet kan du vända dig till Socialdemokraterna, telefon 070-2674685. Läs även på vår facebook-sida: Socialdemokraterna i Sala.