Kommunala Pensionärsrådet

Ordinarie

Bo Kihlström

Ersättare

Ulrika Spårebo