Kommunala Pensionärsrådet

Ordinarie

Camilla Runerås
Ledamot

Ersättare

Bo Kihlström
Ledamot