Kommunala funktionsrättsrådet

Ordinarie

Ulrika Spårebo

Ersättare

Bo Kihlström