Kommunala funktionsrättsrådet

Ordinarie

Camilla Runerås
Ledamot

Ersättare

Ulrika Spårebo