Jultal 2019

Julen står för dörren och många av oss har nog fullt upp med alla förberedelser. Så är det när julafton närmar sig.

Visst är det härligt att se när Sala lyser upp med dekorationer och ljusslingor. Det ger lite stämning och känslan av hopp i den mörkaste tiden på året.

För jag tror att det är just hoppet som ändå är det viktigaste. Solidariteten i oss väcks till liv på något sätt. I allt från Musikhjälpens insamling som alldeles nyss avslutades i Västerås till att vi under den här tiden ger varandra lite extra omtanke.

Gemenskap är vackert. Och tänk om vi kunde hålla i gemenskapen hela året. Det är i grunden socialdemokratins mål: Att samhällets gemenskap och solidaritet inte är reserverat för högtidsdagarna, utan att vi förverkligar varje människas lika värde och rätt alla dagar om året.

När människor engagerar sig för demokratin, för jämställdhet och människors lika värde så tänds en ny stjärna i mörkret. Blir snabbt ett bländande sken som håller mörka krafter borta.

Som socialdemokrater ska vi ha framtidstro och vi ska visa på det ljusa. Vi ska visa på våra grundläggande värden. Social trygghet. Stora livsmöjligheter. Frihet. Gemensamt ansvar. Och stark solidaritet.

Idag den 22 december inträder Vintersolståndet och det vänder och blir ljusare. Det ska vi ta till vara på och ge både oss själva och partiet kraft inför 2020.

Låt motgångar bli utmaningar som vi löser. Ingenting är omöjligt. Tillsammans är vi starka. Vi ska hålla ihop och visa att Socialdemokraterna är en modern folkrörelse med vision för framtiden och att vi har lösningarna.

Vilken fantastisk partiverksamhet vi har haft i Sala under 2019. Vi kan verkligen vara stolta Socialdemokrater i Sala. Nu gäller det att bli ännu bättre 2020 och höja ribban.

Vi har flera viktiga uppgifter inför 2020. Samtala och lyssna på människor och skapa förtroende för vår politik. Vi ska synas ute bland människorna i vår kommun. Värva fler medlemmar till Socialdemokraterna. Utbilda alla våra medlemmar och förtroendevalda.

Nu räknar jag med dig. Kom med i ett spännande arbete där siktet är inställt på att vinna valet 2022. Vi har tre år på oss dit. Låt oss använda varje timme klokt tills dess.

Ett stort tack till alla medlemmar och förtroendevalda för goda insatser och stort engagemang under 2019.

God Jul.

Glenn Andersson