Bygg- och miljönämnden

Ordinarie

Viktor Kärvinge
2:e vice ordförande

viktor.karvinge@sala.se
073-7348889

Åsa Nilsson
Ledamot

Ersättare

Karl-Axel Ekebom