Styrelsen

Socialdemokraterna i Salas styrelse 20/21

?Glenn Andersson, ordförande
?Camilla Runerås, vice ordförande
?Ulrika Spårebo, kassör
?Per-Olov Rapp, sekreterare
?Kristina Nyberg, facklig ledare
?Tina Forsgren, vice sekreterare
?Anki Lindgren, ledamot

?Bo Kihlström, ersättare
?
Anki Lugnér, ersättare

?Birgitta Beiron, ersättare
?Jan Berndtsson, ersättare & studieansvarig
?Niklas Hellstrand, ersättare
?Stefan Axinge, ersättare
?Åsa Nilsson, ersättare