Kommunala funktionsrättsrådet

Ordinarie

Ulrika Spårebo
Ledamot

Ersättare

Bo Kihlström